Peneraju Percetakan Bumiputra Semenjak 1960

1. BUKU DAN MAJALAH

2. KALENDAR

3. POSTER

4. SURAT KHABAR

5. LAPORAN TAHUNAN

6. SURAT PEKELILING

7. PAMPLET

8. BROSUR

9. KERJA-KERJA PERCETAAKN 4-WARNA